Do státní pokladny by tak díky dividendám přiteklo ze společnosti ČEZ zhruba 15 miliard korun. Na dani z příjmu za rok 2007 již erár od nejziskovější domácí společnosti dostal 8,4 miliardy korun.

Celkem by ČEZ vyplatil na dividendách za rok 2007 více než 21 miliard korun. To je v souladu s novou dividendovou politikou, podle které chce ČEZ rozdělovat akcionářům 50 až 60 procent čistého zisku bez vlivu mimořádných příjmů. Loňský čistý zisk skupiny ČEZ včetně jednorázových položek se zvýšil o 49 procent na 42,8 miliardy korun.

Akcie, které ČEZ stáhnul z trhu během zpětného odkupu, navrhne představenstvo valné hromadě zrušit. Pokud to akcionáři odsouhlasí, ČEZ akcie zruší v nejkratším možném termínu ve lhůtách daných Obchodním zákoníkem. ČEZ během 11 měsíců skoupil téměř 9,4 procenta vlastních akcií.

"Zrušení vlastních akcií nemá žádný dopad do výsledku hospodaření ČEZ," uvedl Kříž. Přispěje však podle něj ke zlepšení poměrových ukazatelů firmy v přepočtu na akcii. Odkup podle představenstva cíl splnil: přispěl ke zlepšení kapitálové struktury skupiny ČEZ.

ČEZ chce v odkupu pokračovat, druhé kolo odkupu dalších deseti procent akcií musí nicméně opět posvětit akcionáři. "Na rozdíl od loňského roku ale ČEZ nepředpokládá, že by druhý program zpětného odkupu akcií byl realizován s takovou pravidelností jako ten první," řekl Kříž. Firma se bude rozhodovat například podle aktuální tržní situace.

Představenstvo valné hromadě také navrhne úpravu stanov, kdy jednou z navrhovaných změn bude zvýšení počtu členů představenstva z dosavadních pěti na šest.