"Tempa růstu vývozu a dovozu jsou stále vysoká. Obavy z příliš silné koruny se zatím nenaplňují. Na zveřejnění těchto dat v podstatě nijak nereaguje a setrvává na 25,07 Kč/EUR,“ řekl analytik společnosti Citco Jiří Šimek.

Ke zlepšení bilance přispěl zejména růst přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 5,2 miliardy korun a surovinami o 0,6 miliardy a pokles schodku obchodu s potravinami a živými zvířaty o 1,1 miliardy. Nepříznivě naopak působilo zejména prohloubení deficitu v obchodě s minerálními palivy o tři miliardy korun.

Tempo růstu dovozu bylo vyšší než tempo růstu vývozu poprvé od června 2007. V důsledku posílení koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji v přepočtu na eura (vývoz i dovoz shodně o 24 %) a na dolary (vývoz o 39,8 % a dovoz o 39,9 %) než v korunách.