Těžbu ropy schválili minulý týden zastupitelé Břeclavi, a to i přes protesty ochránců přírody. Ti se obávají především ekologických rizik souvisejících s těžbou. Mohl by být podle nich poškozen přírodní park Kančí obora, jenž je součástí Lednicko - valtického areálu, zapsaného do seznamu UNESCO.

Hejtman Stanislav Juránek poznamenal, že vodohospodářská situace na Břeclavsku je složitá. V regionu existují dva záměry, a to zajištění dostatku pitné vody a rozšíření vodní cesty. S oběma těmito záměry těžba ropy podle hejtmana koliduje. Doplnil, že těžba by se měla zvážit i z hlediska rozvoje Břeclavska. Břeclav by přitom mohla z těžby ročně získat asi 15 miliónů korun.

Ochránci se bojí úniků

Těžařská firma Moravské naftové doly stále opakuje, že se provoz vrtů životního prostředí nedotkne. Firma těžbu ropy a zemního plynu v Poštorné na Břeclavsku zabezpečila proti jakémukoliv ohrožení zdrojů pitné vody, uvedla mluvčí podniku Marie Pressburgerová. Kvalitu vody kontroluje pravidelně v monitorovacích vrtech, stejnou kontrolu provádějí rovněž Vodovody a kanalizace Břeclav.

Proti těžbě v Kančí oboře vznikla na počátku července petice. Její signatáři se ze všeho nejvíce obávají ropných úniků, takzvaných úkapů. Nelíbí se jim ani, že bude třeba postavit ropovod a že surovinu budou muset odvážet nákladní automobily. To může vážně poškodit vzácné životní prostředí a znehodnotit pitnou vodu.