Podle generálního ředitele Telecomu Gabriela Berdára firma nejpozději do 19. září předá Českému telekomunikačnímu úřadu vzorovou nabídku na pronájem linek ostatním operátorům. Během dalších 60 dnů by se firma s operátory měla dohodnout na podmínkách služby.

Pokud se Telecom s operátory během dvouměsíční lhůty nedohodne, bude případný spor řešit ČTÚ. Úřad by měl rozhodovat i o případech, kdy společnost linku odmítne pronajmout. Firmě by tak hrozila několikamiliónová pokuta. Svůj zájem o pronájem linek již potvrdil například největší alternativní operátor GTS. Vyšší konkurence než paušál?

Telecom dosud nestanovil cenu, kterou budou operátoři za pronájem platit. Poplatek by měl krýt náklady za službu a mohl by být vyšší než měsíční paušál, který firma účtuje koncovým zákazníkům. Výše paušálu je totiž podle Telecomu pod úrovní nákladů.

Český Telecom stále provozuje 99 procent pevných telefonních linek. I když na trhu působí dalších více než 30 držitelů licencí k poskytování telefonních služeb v pevné síti, v tomto segmentu trhu se příliš neprosadili.

V účinnost vstoupila i novela zákona o poštovních službách, která mění dosud pevně stanovený váhový limit pro psaní, na jejichž doručování má Česká pošta monopol, z 350 gramů na hmotnost, již stanoví vláda. Opatření má zajistit rychlou reakci na poměrně časté změny těchto limitů v EU.