"Ten, kdo pracuje a je aktivní se musí mít lépe než ten, kdo nepracuje a je pasivní. Musí také platit, že vyřešit nepříznivou životní situaci se vyplatí," uvedl Nečas.

Ten v novele navrhuje, aby nezaměstnaní do 50 let pobírali podporu místo půl roku pět měsíců, lidé od 50 do 55 let místo devíti osm měsíců a osoby nad 55 let místo roku 11 měsíců. V prvních dvou měsících by podle návrhu měli dostávat 65 procent svého předchozího průměrného čistého příjmu, v dalších dvou měsících jeho polovinu a ve zbytku 45 procent. Nyní dostávají tři měsíce polovinu výdělku, pak 45 procent. Maximálně mohou letos získat 12 249 korun měsíčně. Strop chce Nečas zachovat.

Zelené karty pro cizince

"Je potřeba lidi motivovat k tomu, aby co nejrychleji nalezli nové zaměstnání," ministr. Podporu by nemuseli dál získat lidé, kteří v posledním půlroce nejméně dvakrát bez vážných důvodů odešli z práce, jakou jim zprostředkoval úřad práce.

Nečas plánuje i omezení sociálních dávek dlouhodobě nezaměstnaným, kteří odmítnou nastoupit na rekvalifikaci či pracovat určitý počet hodin dobrovolnicky. Pokud naopak budou k dobrovolnické práci ochotní, mohli by si dávky zvýšit.

Novela má upravit i systém zelených karet pro cizince. "Ty by představovaly jak povolení k pobytu tak k zaměstnání," upřesnil Nečas. Lidé ze zahraničí by se mohli ucházet o místa, která se úřadu práce nepodařilo 30 dní obsadit zájemcem z ČR či EU. O kartu by pak požádali na českém velvyslanectví ve své vlasti. Zvýšit by se pak měly i pokuty za zaměstnávání na černo, a to ze dvou na pět miliónů.