V meziročním srovnání se zadluženost ČR zvýšila o 155 miliard korun. Vyšší růst vykazovaly krátkodobé závazky se splatností do jednoho roku, jejichž podíl na celkovém dluhu činil 31 procent.

Ve vývoji zahraničního dluhu ve čtvrtém čtvrtletí se promítl především růst závazků podnikového sektoru, které zaujímaly 51,3 procenta celého dluhu.

Na konci třetího loňského čtvrtletí byl zahraniční dluh podle revidovaných čísel 1,288 biliónu korun, na konci roku 2006 zahraniční dluh činil 1,194 biliónu korun.