Před časem jste, kromě podnikání v ocelářském průmyslu, vstoupil také do zdravotnictví. Hodláte v něm podnikat dál?

Ano, podnikání ve zdravotnictví však má smysl jen s dlouhodobou koncepcí přesahující desetiletí.

Líbí se vám návrhy, s nimiž přichází ministr zdravotnictví Tomáš Julínek například na privatizaci zdravotních pojišťoven, nebo na to, že si pacient bude moci zvolit typ péče u své pojišťovny?

Ani já a ani naše firma nikdy nekomentujeme vládní koncepce reformy zdravotnictví. V minulosti ani v současnosti. A svůj osobní názor nebudu medializovat.

A co říkáte regulačním poplatkům ve zdravotnictví? Jsou podle vás třeba a už jste je pocítil sám na sobě?

Odpovídám stejně jako v předešlé otázce.

Vaše podnikání ve zdravotnictví se soustřeďuje hlavně na severní Moravu. Kolik už tam vlastníte nemocnic, lékáren a poliklinik?

Vlastníme nebo máme v pronájmu na Moravě devět nemocnic, dvě polikliniky a síť lékáren.

Co je pravdy na tom, že chcete podnikat i na jiných místech republiky, například v Praze. Odmítl jste sice, že usilujete o pronájem Bulovky, ale co když magistrát Bulovku převezme a pak ji k pronájmu nabídne. Budete mít o ni zájem?

Spekulace o možnostech, které nenastaly, odmítám. O Bulovku, která je fakultní nemocnicí, neusilujeme. V Praze máme v podnájmu Železniční nemocnici v Italské ulici.

Co mohou soukromé nemocnice, konkrétně vaše síť, nabídnout pacientům víc než třeba státní?

Spolužití privátního a státního sektoru je komplementární, tedy doplňující se navzájem. Každý druh zdravotnických zařízení má svoji specifiku výhod.

A co lékárny?

Převážná většina lékáren jsou ústavní, tedy nemocniční lékárny a jejich působení přímo závisí na fungování konkrétní nemocnice.

Ve Vinohradské nemocnici se proslýchá, že za peníze vaší společnosti AGEL se mají privatizovat kardiologické a kardiochirurgické pracoviště přednostů profesora Widimského a profesora Straky. Údajně má v nich vzniknout akciová společnost. Prý jste se již s nimi sešel a mluvili jste o tom. Můžete to potvrdit? A říci, jaký zde máte záměr?

Společnost Agel není finančním ústavem nebo finančním investorem. Naše přátelské vazby s vinohradskou kardiologií jsou založeny na odborné spolupráci a vzdělávání s naším kardiologickým centrem v Třinci. Profesor Widimský je popřední autoritou české kardiologie, se kterým konzultujeme řadu odborných problémů. Vinohradská nemocnice je fakultní, a proto mohu jednoznačně vyloučit spekulace o její privatizaci.

Startujete svoji zdravotní pojišťovnu. Někteří kritici ale říkají, že v České republice by stačily dvě až tři zdravotní pojišťovny, a ne devět či s vaší deset. Co vy na to?

Uvedené dilema musí zodpovědět pojištěnci a pacienti.

Co vaše zdravotní pojišťovna nabídne svým klientům jako bonus a jak budete klienty získávat?

Kvalitnější a přátelštější péči z důvodu přímé vazby na konkrétní nemocnice.

Ve státních nemocnicích jsou údajně větší platy než v soukromých. Je tomu tak i u vás? A máte nějaký program, který by motivoval lékaře ve vašich zdravotnických zařízeních, ale i pacienty tak, aby vám zůstali věrní?

Opět srovnáváme nesrovnatelné, průměry jsou zavádějící. Platové stimuly našich zaměstnanců jsou součástí naší korporátní kultury, vzdělávání a odborné uplatnění její prioritou.

Před časem Agel v podstatě vedl bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce doktor Oldřich Šubrt. Zhruba po roce byl ze všech funkcí ve vaší společnosti odvolán. Jaký je jeho osud nyní? Pracuje pro vás dál?

MUDr. Šubrt nesplnil úspěšně platnost svého manažerského kontraktu pro Agel a v současnosti pracuje mimo naše struktury. Nicméně přátelské vztahy přetrvávají.