ČD už nebudou provozovat celostátní a regionální tratě, tato povinnost připadne Správě železniční dopravní cesty, která s dopravci bude uzavírat smlouvy o přístupu na koleje. Dráhy by si tak podle Vojíře již neměly vylepšovat výsledek hospodaření, který jim zhoršuje ztráta z osobní dopravy. Na SŽDC současně přejde majetek za asi 12 miliard korun a asi 11 000 zaměstnanců.

Sněmovna také přijala doprovodné usnesení, ve kterém vyzývá ministerstvo dopravy, aby ji do konce roku informovalo o koncepci dokončení transformace české železnice.

Poslanci zároveň rozhodli, že pokud budou ČD podnikat v něčem jiném, než je osobní železniční doprava, musí o tom účtovat odděleně a nesmí peníze z veřejných rozpočtů převádět na jiné činnosti. SŽDC bude moci také provozovat i jiné dráhy na smluvním základě.

Sněmovna ale nepřijala doprovodné usnesení, kterým vyzývá vládu, aby nejpozději do 30. června příštího roku převedla potřebný majetek pro provozování dráhy na SŽDC, a to včetně nádražních budov, pozemků pod kolejemi a telekomunikačních zařízení.

Norma nyní zamíří do Senátu, pokud ji podpoří i horní komora, dostane ji k podpisu prezident.