Dalšími aktivně využívanými formami propagace jsou podle studie i prezentace výrobků a služeb na veletrzích a výstavách, reklamní dopisy, telefonní nabídky, akce pořádané na podporu prodeje, reklamní předměty, rozličné aktivity obchodních zástupců či prezentace na internetových stránkách. "Pokud mírně zjednodušíme interpretaci zjištěných dat, pak můžeme říci, že každých 100 Kč vydaných např. na reklamu našeho oblíbeného automobilu s sebou "táhne" 178 Kč dalších propagačních výdajů a přibližně 22 Kč nutných k tomu, aby byly propagační výdaje využity hospodárně a efektivně," píše se ve studii Brand Brothers.

Výzkum trhu se v ČR podceňuje

Z celkové sumy 47,140 miliardy korun připadá na propagaci přibližně 43,735 miliardy, což představuje 92,8 % celkových marketingových výdajů. Zbylých 7,3 % připadá na výdaje na platy marketingových pracovníků a výzkumy trhu. "V tomto kontextu považujeme míru využívání výzkumu trhu v České republice za neefektivně malou. V době, kdy reklamním průmyslem hýbe otázka, zda jsou propagační kampaně účinné a nejen kreativně zajímavé, je investice 3,1 % na výzkumy trhu nehospodárně malá. V jiných oblastech podnikání jsou výdaje na dosažení vyšší efektivity ve velikosti několika málo procent vnímány jako samozřejmost, o které se nediskutuje," uvedl ředitel výzkumné agentury Brand Brothers Tomáš Papírník.

Reklama stále vede

Z koláče celkových marketingových výdajů ukrojila loni největší díl (33,3 %) reklama. Přímý marketing představoval přibližně pětinu výdajů. Na osobní prodej bylo prostřednictvím platů prodejního personálu vydáno přibližně 6,9 miliardy korun. Tato forma propagace se svým meziročního růstem okolo 13 % velmi přiblížila investicím do televizní reklamy (7,4 miliardy) a výdajům na veletržní a výstavní akce, které činily 7,5 miliardy.

Výdaje na public relations odhaduje Brand Brothers přibližně na 1 miliardu korun, tedy asi na 2 procenta celkových marketingových výdajů. Tento trh zaznamenal oproti roku 2001 pokles o 9 procent. Výdaje na internetové prezentace dosáhly loni jedné miliardy korun (2,1 % celkových marketingových výdajů). Spolu s výdaji na internetovou reklamu a direct marketingovými aktivitami na internetu dosáhly výdaje na marketingové aktivity prostřednictvím internetu částky přibližně 1,29 miliardy Kč. Celkové výdaje na propagaci na internetu tak o 17 % převýšily investice do venkovní reklamy.