Hlavní příčinou rostoucího zadlužení vlády bylo i v loňském roce opět deficitní hospodaření. Schodek rozpočtu dosáhl 66,4 miliardy korun. Dalších 13,3 miliardy korun činila úhrada části ztráty České konsolidační agentury. Splátky státních dluhopisů loni stály 43 miliard korun.

Další miliardy si vyžádaly například zpětné odkupy dluhopisů nebo splátky neobchodovatelného státního dluhu. Naopak celkové splátky státního dluhu loni tvořily 64,5 miliardy korun.

Státní dluh tvoří dluhy centrální vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Státní dluh je financován pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky.

Zadlužovat se stát bude i letos

Vnitřní zadlužení státu stouplo loni o 88,5 miliardy na 769,4 miliardy korun. Zahraniční dluh státu loni vzrostl o 1,4 miliardy korun na 123 miliard korun. Průměrná doba splatnosti státního dluhu dosáhla hodnoty 6,4 roku.

Ze strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2008 vyplývá, že by si vláda měla letos půjčit až 179,7 miliardy korun. Částka je tvořena především plánovaným deficitem státního rozpočtu ve výši 70,8 miliardy korun, rezervou na sociální zabezpečení deset miliard korun, financováním státních dluhopisů za 90 miliard korun, splátkami půjček od Evropské investiční banky ve výši 4,5 miliardy a pětimiliardovou rezervou na důchody.

Výše dluhu je zatím pod kontrolou

Státní dluh spolu s dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů vytváří takzvaný veřejný dluh. V roce 2006 se podle informací Českého statistického úřadu zvýšil o 70 miliard na 973 miliard korun. Podle analytiků je současný veřejný dluh ve srovnání s okolními zeměmi relativně nízký a stabilizovaný, nebezpečí ekonomové vidí spíše do budoucna v možném rychlém růstu dluhu.

Rychleji než stát se zadlužují domácnosti. Ke konci loňského roku se podle údajů ČNB zadlužení českých domácností u finančních institucí meziročně zvýšilo přibližně o 185 miliard korun na 726 miliardy korun.