Vyplývá to z ročních statistik Bankovního registru klientských informací (BRKI), který zahrnuje téměř 100 procent bankovního retailového trhu. Na každého dlužníka evidovaného v Nebankovním registru klientských informací (NRKI), který obsahuje data leasingových a splátkových společností, připadá průměrně 1,5 spotřebitelského úvěru či leasingu.

Obě databáze slouží poskytovatelům půjček k vzájemnému informování o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich zákazníků. Podle nejrůznějších průzkumů má stále více českých domácností se splácením úvěrů a dluhů velké problémy.

Záznamy v registrech však mají v tomto ohledu jen omezenou vypovídací hodnotu. Tuzemské banky totiž nahlásí dlužníka do registru už i tehdy, když je v prodlení se splátkou po čtrnácti dnech po datu splatnosti pravidelné měsíční splátky. V registru se tak snadno mohou ocitnout i poctivě splácející lidé v situaci, kdy mají zadané trvalé příkazy, ale zůstatek na účtu jim náhodně na jejich provedení nestačí.

V bankovní databázi už 12 miliónů smluv

Mezi bankovními úvěry jsou zahrnuty jak klasické úvěry typu hypoték nebo úvěrů ze stavebního spoření, tak i například kreditní karty či kontokorenty. Celkově je již v BRKI evidováno 11,9 miliónu úvěrových smluv.

Nejčastěji zastoupené jsou osobní úvěry (33 procent), kontokorenty (21 procent) a úvěry ze stavebního spoření (11 procent). Do NRKI je celkem zaneseno 1,7 miliónu smluv, přičemž nejčastějším typem úvěru u leasingových a splátkových společností jsou účelové spotřební úvěry (52 procent), finanční leasing (22 procent) a splátkové kreditní karty (19 procent). Celkový objem úvěrů evidovaných v bankovním registru dosáhl ke konci loňského roku 827,5 miliardy korun.

Na celkovém objemu bankovních úvěrů se největší měrou podílejí hypotéky (47 procent) a úvěry ze stavebního spoření (26 procent). Celkový objem úvěrů evidovaných v nebankovním registru dosáhl 200 miliard korun, na každého z 1,1 miliónu dlužníků evidovaných v registru tak připadá průměrný dluh 182 tisíc korun.

S rostoucí zadlužeností roste i zájem klientů o vlastní úvěrovou historii. „Zatímco v roce 2006 požádalo o výpis z bankovního nebo nebankovního registru okolo 26 000 lidí, loni to už bylo téměř 40 000 osob,“ uvedl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která bankovní a nebankovní registr organizuje. Banky loni vznesly na registr celkem více než 2,5 miliónu dotazů, přičemž v 83 procentech byl žadatel o úvěr v úvěrové databázi nalezen.

Do NRKI uskutečnili jeho uživatelé z řad leasingových a splátkových společností za loňský rok 412 tisíc dotazů. V registru nalezli 64 procent jmen žadatelů o úvěr, což je o téměř 50 procent více než ke konci roku 2006. Zadlužení českých domácností u bank a u finančních institucí by podle většiny expertů mělo na konci letošního roku překonat hranici 900 miliard korun, což by proti loňsku představovalo nárůst asi o 25 procent.