Cenové zvýhodnění znamená, že poskytovatel telefonní služby odečte sám automaticky klientovi 200 korun od účtu. Týká se to jakéhokoli telefonu, tedy pevné linky i mobilu. Tuto ztrátu stát operátorům kompenzuje. Z dokumentu, který Říman předkládá a Právo ho má k dispozici, vyplývá, že ještě letos o cenové zvýhodnění přijdou lidé, kteří za minulý rok pobírali dávky sociální potřebnosti déle než šest měsíců.

Občané s nízkými příjmy se musí prokazovat potvrzením o jejich výši od pověřeného obecního úřadu a svou žádost každé tři měsíce obnovovat.

Postiženým zvýhodnění zůstane

Cenové zvýhodnění podle návrhu zůstane jen osobám zdravotně a tělesně postiženým, kteří průkaz ZTP mají z důvodu úplné nebo provozní hluchoty, a dále pak držitelům průkazu ZTP/P.

Nepřijdou o ně rodiče a další lidé, kteří o postiženého pečují. Podle odhadů Českého telekomunikačního úřadu jde asi o 70 tisíc osob. Spolu se žádostí od těchto lidí operátor žádá osobní údaje a doklady o zdravotním a tělesném postižení nebo o tom, že o osoby s takovým postižením pečují.