Čistý příliv přímých zahraničních investic do České republiky dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 58,6 miliardy korun, což znamenalo meziroční růst o 30,2 miliardy korun.

Přímé investice v tuzemsku dosáhly výše 66,9 miliardy korun. Zahraniční kapitál připlynul především ze zemí EU a Švýcarska. Z mimoevropských zemí významný podíl zaujímali investoři z Mexika, Japonska a Korejské republiky.

V bilanci služeb ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl přebytek meziročně o 2,6 miliardy na 9,9 miliardy korun. Meziroční zvýšení bylo ovlivněno vyššími příjmy z prodeje služeb letecké a silniční dopravy. V zahraničním cestovním ruchu se čisté příjmy ve čtvrtém čtvrtletí snížily o 0,6 miliardy korun. Tyto výsledky ovlivnila vyšší poptávka českých občanů po zahraničních cestách při růstu příjmů ze zahraniční turistiky o devět procent.

V bilanci výnosů se v loňském posledním čtvrtletí prohloubil schodek o 12,7 miliardy korun na 70,6 miliardy korun. V nárůstu schodku se promítla předpokládaná výše reinvestovaného zisku, vyšší mzdové náklady na zahraniční pracovníky v Česku a platby úroků z tuzemských dluhopisů. Zvýšily se také výnosy ze zahraničních aktiv obchodních bank a devizových rezerv ČNB.