Soudy podle ÚS porušily právo Čepra na spravedlivý proces. Čepro považuje pohledávku společnosti M Port za vykonstruovanou.

Soudy prý mohly pohledávku uznat jen kvůli tomu, že bývalá pracovnice podniku Ivana Skopcová úmyslně schovávala platební rozkazy, doručenky a soudní obsílky. Čepro tak o nárocích soukromé firmy a verdiktech soudů nevědělo a nemohlo se účinně hájit.

"Soud zabránil tomu, aby mohla být vykonstruovaná pohledávka vymáhána soudní cestou. Smutné je, že to muselo být zastaveno až Ústavním soudem," řekl advokát Čepra Jaromír Císař.

Dnes projednávaná pohledávka má kořeny v roce 1996, kdy Čepro údajně převzalo k uskladnění pohonné hmoty pro firmu Bena, která pak zásoby prodala firmě Tukový průmysl. Podle firem, které si peníze postupně nárokovaly, Čepro pohonné hmoty nezaevidovalo a nevydalo, a tak způsobilo majiteli velkou škodu.

Tukový průmysl v roce 2002 prodal vlastnické právo k zásobám firmě Saffron Trading Consultants se sídlem na Kypru, která o tři týdny později převedla pohledávku na společnost M Port.