"Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházek k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci spotřebiteli,“ uvedl hlavní hygienik pro ČR Michael Vít.

Konkrétně se jedná o obracečku Evo a naběračku LCE nerez. V obou případech se jedná o černé kuchyňské prostředky z plastu. Následné laboratorní testy prokázaly přítomnost chemické látky anilin.

:. Obracečka bude muset být stažena z prodeje. Foto: MZ

Odkud věci pochází, se nepodařilo zjistit. Na českém trhu však naběračku distribuovala firma Le Cygne Sportif Groupe se sídlem v Praze a obracečku velkoobchod Orion z Litomyšle. Výrobek se již nesmí prodávat a lidé, kteří jej již mají doma, ho mohou vrátit prodejci.

Co je to anilin:
Jedná se o bezbarvou olejovitou kapalinu. Na vzduchu snadno oxiduje a barví se na žlutou až hnědou barvu. Anilin je toxický, v přírodě se nachází v černouhelném dehtu, průmyslově se vyrábí redukcí nitrobenzenu. Používá se při výrobě barviv a léčiv. K otravě dochází požitím, nadýcháním nebo vstřebáním kůži. Projevuje se cyanózou, tedy modrofialovým zbarvením kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve. Působí také na centrální nervový systém, proto postižený jeví podobné známky jako opilec.