Vše vzniklo tak, že fond v letech 1996 až 2000 lákal klienty na slib ve svých letácích, že v případě jejich úmrtí vyplatí pozůstalým 10 000 korun nebo při úrazu s následkem smrti 50 000 korun. Šlo vlastně o slib bezplatného životního a úrazového pojištění. Jako jedinou podmínku si  fond tehdy kladl, že klienti budou spořit dvanáct měsíců.

Dnes fond  vyplácí peníze jen pozůstalým těch klientů, kteří zemřeli do roku 2000. Těm, kteří zemřeli později, odmítá pojistnou částku vyplatit, i když smlouva byla uzavřena do konce roku 2000. Tvrdí, že pro tyto případy už platí nové podmínky. "Plnění účastníkům penzijního fondu ve výši 10 000 korun nikdy nebylo součástí smlouvy o penzijním připojištění. Šlo o speciální věrnostní program pro klienty, kteří platili příspěvky alespoň 1 rok.

Od 1. ledna 2001 se ale pravidla věrnostního programu změnila. O této změně informoval fond každého klienta formou zvláštního letáku zaslaného současně s výpisem z jeho osobního účtu," sdělila Právu Věra Čarná z tiskového odboru České spořitelny. Aby nyní klient získal dříve slibované plnění 10 000 korun, nestačí mu spořit jen 12 měsíců, ale musí mít na účtu alespoň 50 000 korun. A to i když smlouvu o penzijním připojištění uzavřel do konce roku 2000.

Veřejný příslib, nebo klamavá reklama?

Už z právního hlediska je postup fondu problematický. "Slib na letácích má v tomto případě zřejmě charakter veřejného příslibu, od něhož nelze jednostranně ustoupit. Tím by totiž byli uvedeni v omyl klienti, protože ti by se bez tohoto slibu třeba rozhodli pro jiný fond. Mám za to, že případný soudní spor by fond  prohrál," řekl Právu pražský advokát JUDr. Josef Mrázek.

Jiný pražský advokát, Mgr. Radek Pokorný, je ale toho názoru, že výsledek sporu před soudem nelze jednoznačně předvídat. "Soud může záležitost posoudit ne jako veřejný příslib, ale klamavou reklamu. V takovém případě může namítnout, že klient měl požadovat, aby byl slib ještě potvrzen ve smlouvě o uzavření penzijního připojištění. Za klamavou reklamu by mohl fondu teoreticky uložit pokutu živnostenský úřad.

Právník: je to promlčeno

Tyto činy se ale podle Pokorného promlčují v tříleté době, takže by fond zřejmě unikl potrestání. Obdobně hrubě porušila slib vůči klientům nedávno i sama Česká spořitelna. Odmítla totiž vyplácet prémii 10 000 korun studentům, kteří ukončili vysokoškolské studium s vyznamenáním, přestože takový slib rovněž veřejně učinila. Argumentovala tím, že právní nárok na tuto prémii neexistuje a že účet Sporostudent, s nímž je prémie spojena, již končí a bude nahrazen novým produktem.

Vzhledem k obrovským protestům studentů o něco ustoupila a vyplatí peníze alespoň těm, kteří úspěšně dokončí studium v letošním roce. Mnozí studenti jsou však odhodláni se se spořitelnou soudit. Penzijní fond České spořitelny měl ke konci loňského roku asi 376 000 účastníků a jeho stoprocentním vlastníkem je Česká spořitelna. Za rok 2002 dosáhl podle českých účetních standardů čistého zisku 238 miliónů korun.