Ministerstvo se podle Dědiče s protistranou dohodlo, že jednání v srpnu ještě zůstanou otevřená. Spor kolem televize TV3 vznikl převodem vysílací licence z fyzické osoby Martina Kindernaye v roce 2001 na jeho firmu RTV Galaxie.

Mediální rada tehdy ještě mohla nechat licenci převést na lucemburskou společnost KTV, kterou Kindernay sice vlastnil, ale neměl v ní žádná práva. Rada se rozhodla pro RTV Galaxii, v druhém případě by podle svého tvrzení musela zahájit správní řízení o odejmutí licence.