Hranici příjmové chudoby definuje ČSÚ jako 60 procent mediánu, tedy střední hodnoty upraveného příjmu domácností. Ten se upravuje tak, že bere v úvahu například úspory z počtu osob v domácnosti, protože některé výdaje domácností nerostou lineárně s počtem jejich členů.

Podle analytika ČSÚ Václava Kupky představuje tato hranice čistý průměrný roční příjem na člena domácnosti 85 714 korun, tedy asi 7143 korun měsíčně.

Evropě chudých podstatně více

Z celkového počtu obyvatel bylo v roce 2005 téměř deset procent lidí pod hranicí příjmové chudoby, tedy asi milión Čechů, což bylo o 54 000 lidí méně než o rok dřív.

Struktura příjmů domácností
mzdy a platy60 %
sociální příjmy (důchody, sociální dávky22,8 %
příjmy z podnikání14,7 %
ostatní příjmy2,5 %

Je to také méně než v EU, kde průměr za členské státy činil 16 procent lidí pod hranicí chudoby.

Rodiny s vysokými příjmy děti nemají

Podle žebříčku rodin setříděných dle čistých peněžních příjmů na osobu jsou v dolní polovině rodiny s více dětmi. Ve 20 procentech příjmově nejsilnějších domácností je jich ale jen 7,7 procenta. Potvrzuje se tak varování expertů, že rodiny s dobrým finančním zázemím děti nemají.

Průměrný hrubý příjem desetiny příjmově nejsilnějších domácností byl v roce 2005 až 3,9krát vyšší než příjem desetiny domácností na dolní části příjmového žebříčku. Hrubý příjem na člena domácnosti byl dokonce 7,2krát vyšší.