ČOI se na kontrolní akci zaměřila před Vánoci, tedy v období kdy poptávka po úvěrech stoupá. Kontrolovány byly veškeré dostupné formy reklamy (od letáků přes internet až po billboardy).

Ve 14 procentech případů inspekce zjistila, že byl porušen zákon. Konkrétně to bylo u 21 firem. U nich ČOI provádí šetření. Správní řízení nebyla dosud ukončena, nelze uvést ani výši uložených sankcí.

V případě, že reklama spotřebitelského úvěru obsahuje úrokovou sazbu nebo jakékoli jiné údaje týkající se nákladů na úvěr, musí být nedílnou součástí takovéto reklamy RPSN, připomněla inspekce.

Co je to RPSN:
Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.