"Reforma veřejných financí se ve své dnešní podobě jeví jako soubor vládních opatření, pro něž je název reforma silným výrazem. Jejich dalším rozmělňováním, k němuž by došlo přistoupením na požadavky odborů, by tuto snahu o ozdravění veřejných financí učinilo naprosto marnou," uvedl prezident HK Jaromír Drábek.

Úpravy, které odbory navrhují, by podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Milana Štěcha nevedly k vyššímu schodku rozpočtu a umožnily by získání šesti miliard korun nutných k zaplacení šestnáctitřídního systému odměňování státních zaměstnanců. Komora: daně se snižují pomalu

Drábek tvrdí, že vznik páté daňové skupiny by byl pro podnikatele jednoznačně demotivující a příjmy do státní pokladny by se přitom zvýšily nepatrně. Komora také opakovaně upozorňovala na příliš pomalé snižování daně z příjmu právnických osob, které v České republice vytváří nepříznivé klima pro tuzemské i zahraniční podnikatele, dodal.

Odboráři budou proti současné podobě reformy veřejných financí demonstrovat v Praze 13. září. Vedení ČMKOS tento týden projednalo devět pozměňovacích návrhů zákonů vztahujících se k reformě financí. S návrhy, které se týkají například důchodů, nemocenské a majetkových daní, se chtějí obrátit na některé poslance.

Také HK předloží do druhého čtení jedenácti reformních zákonů vlastní pozměňovací návrhy, které se budou týkat především úpravy daňových předpisů. Komora bude také požadovat zpřísnění kontrol, které jsou prováděny u vyplácených sociálních a nemocenských dávek a u dávek v nezaměstnanosti.