Ve srovnání s květnem se červnové tržby v maloobchodě zvýšily po sezonním očištění reálně o 0,6 procenta. Dynamiku určovaly tržby za prodej a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot a tržby za prodej nepotravinářského zboží. Oznámené výsledky jsou lepší než očekávání ekonomů. Ti odhadovali růst kolem pěti procent. Maloobchod povzbudily zejména vyšší prodeje automobilů a letní výprodeje oděvů a obuvi.

V maloobchodě (bez prodeje a oprav motorových vozidel a prodeje pohonných hmot) se zvýšily tržby o 4,1 procenta. Rychleji rostly v prodejnách s nepotravinářským zbožím. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot se zvýšily o 14,5 procenta.

Dovozní i vývozní ceny klesly

Dovozní i vývozní ceny v červnu meziměsíčně klesly o 0,5 procenta, respektive o 0,2 procenta, zejména kvůli zlevnění dovážených potravin o 4,1 procenta. V dovozu se nejvíce snížily ceny nerostných paliv a ve vývozu ceny chemických výrobků.¨

U vývozu se již třetím měsícem udržel trend rostoucích cen, v úhrnu byly vyšší o procento. Ceny dovážených dopravních prostředků se proti květnu snížily o 0,2 procenta a dopravní prostředky určené na vývoz zlevnily meziměsíčně o 0,3 procenta. V meziročním srovnání se ceny dovážených strojů a dopravních prostředků snížily o 2,1 procenta. V dovozu výrazně vzrostly ceny nerostných paliv o 5,5 procenta, tento nárůst byl příznivě ovlivněn vývojem kurzu koruny k dolaru.

Vývozní ceny vzrostly proti loňskému červnu ve většině skupin zboží. Nejvíce podražily nápoje a tabák, a to o 12,2 procenta. Ceny nerostných paliv stouply o 3,8 procenta, ceny strojů a dopravních prostředků byly vyšší o 0,1 procenta.

Mírně klesly i průmyslové ceny

Také ceny průmyslových výrobců se v červenci snížily ve srovnání s červnem o 0,2 procenta, což je již čtvrtý pokles v řadě. V červnu ceny meziměsíčně klesaly stejným tempem. V meziročním srovnání průmysloví výrobci zlevňují nepřetržitě od loňského února.

Na meziměsíčním snížení průmyslových cen se podepsaly zejména nižší ceny chemických výrobků o 4,2 procenta. Naopak ceny rafinerských ropných produktů v červenci obrátily trend a po tříměsíčním poklesu stouply o 1,9 procenta. Zvýšily se i ceny uhlí o 1,1 procenta. Již třetí měsíc jsou významně nižší ceny výroby koksu a rafinerských ropných produktů. Výrazně nižší byly též ceny pryžových a plastových výrobků o tři procenta.

Na meziročním poklesu cen průmyslových výrobců se podílely především nižší ceny potravin o 1,5 procenta. Tyto výrobky jsou dlouhodobě pod úrovní stejného období předchozího roku, jejich pokles se však postupně zmírňuje, podotkl úřad. Levnější zůstalo zejména maso.

Ceny stavebních prací proti červnu vzrostly o 0,2 procenta, ceny stavebních materiálů a výrobků stouply o 0,1 procenta. Stavební práce byly o 2,1 procenta vyšší než loni v červenci, zatímco stavební materiály byly o 1,2 procenta levnější než loni v červenci.