Současná vláda Mirka Topolánka si snižování počtu státních zaměstnanců dala jako jeden z hlavních cílů. Ve svém programovém prohlášení uvedla, sníží počet zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o tři procenta ročně. Snížení má být uskutečněno nejen na regionální úrovni, ale především v centrálních orgánech státní správy.

Celkové vyznění hodnocení hospodaření českého státu od Evropské komise je nicméně pozitivnější než v loňském roce, kdy Česko sklidilo poměrně ostrou kritiku za rostoucí deficit veřejných financí. Ten se však nakonec ukázal daleko menší, než původně předpovídaly odhady. "Díky příznivému makroekonomickému výhledu a lepšímu plnění rozpočtu v roce 2007, než jaké se očekávalo, by Česká republika měla následně docílit i silnější fiskální konsolidace, než jakou si kladla za cíl," uvedla komise.

Reforma jde správným směrem 

To v podstatě znamená, že česká vláda by měla snižovat schodek veřejných financí rychleji než si původně naplánovala. Brusel navíc očekává, že letošní deficit veřejných financí bude nižší než plánových 2,9 procenta HDP. V roce 2009 má schodek činit 2,6 procenta HDP a v roce 2010 2,3 procenta HDP. "Česká republika má nyní velkou příležitost snížit svůj schodek za rok 2008 výrazně pod hranici tří procent HDP," řekl eurokomisař pro hospodářské a měnové otázky Joaquín Almunia.

Reformní balíček, který začal platit od začátku letošního roku, komise označila za krok správným směrem. Další kroky by ale měly následovat. Mimo jiné i v zaměstnanecké politice, kde výkonný orgán Evropské unie upozorňuje na vysoký počet volných pracovních míst, což je důkaz nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.

Existuje ovšem i několik vážnějších rizik, která by měla česká vláda omezit. "Česká republika je nadále vystavena vysokému riziku, pokud jde o udržitelnost veřejných financí," dodala komise. Brusel sice oceňuje, že vláda již učinila první reformní kroky ve zdravotnictví, ale stále chybí reforma důchodového systému a další opatření musí přijít i v samotném zdravotnictví.

Komise zároveň ČR vyzvala, aby nejpozději do roku 2012 dosáhla takzvaného střednědobého cíle, který předpokládá schodek veřejných financí kolem jednoho procenta HDP.