"Průměrný starobní důchod by tak činil 7331 korun a tím by jeho reálná hodnota zůstala zachována na úrovni letošního roku," uvádí Škromach v materiálu, který se Právu podařilo získat.

Na jásot je zatím brzy

Důchodci by se ale zatím ještě neměli příliš radovat. Vláda totiž bude mít na zvážení tři varianty. Kromě té Škromachovy ještě posoudí návrh na minimální zvýšení v průměru o dvě procenta, nebo rozhodne, že důchody v příštím roce - kvůli nízké inflaci - nezvýší vůbec. Před variantou důchody nezvyšovat však Škromach vážně varuje. Kromě toho, že by důchody reálně poklesly a i poměr důchod-mzda by spadl pod únosnou míru 40 procent, takový krok vlády by oživil už tak vážné obavy seniorů ze vstupu České republiky do Evropské unie.

Jak by se zvýšily důchody podle Škromacha (v Kč)
současná penze nová výše růst o:
5076 5238 162
6116 6323 207
6500 6724 224
7021 7267 246
8054 8344 290
Pozn.: Orientační výpočet Práva. Všechny částky jsou zaokrouhlovány směrem nahoru.

"Pokud vláda využije zákonné možnosti důchody v roce 2004 nevalorizovat, obavy důchodců se tím posílí. To může mít negativní dopad při volbách v červnu 2004 do Evropského parlamentu a v listopadu 2004 do Senátu," upozorňuje Škromach v materiálu.

Všem o stejné procento

Za optimální považuje Škromach zvýšení v průměru o 3,5 procenta. Všechny důchody, tedy starobní, invalidní a pozůstalostní, by se zvýšily tak, že základní výměra ve výši 1310 korun by zůstala zachována a procentní výměra důchodu by se zvýšila o 4,3 procenta. Škromach už tedy nepočítá s diferencovaným přístupem k tzv. starodůchodcům (důchod jim byl přiznán před 1. lednem 1996) a novodůchodcům (odešli do penze po 1. lednu 1996). "Při tak nízkém zvýšení důchodů není vhodné o diferencovaném zvýšení uvažovat. Rozdíl mezi průměrnou výší penzí starodůchodců a novodůchodců bude koncem roku 2003 činit zhruba 170 korun (pozn. red - ve prospěch novodůchodců). Tento rozdíl lze zřejmě pokládat za přijatelný," konstatuje Škromach.

Na uskutečnění Škromachova návrhu však zatím nejsou ve státním rozpočtu peníze. Na valorizaci důchodů v příštím roce se zatím uvažuje dát pouze pět miliard korun, což by pokrylo jen minimální dvouprocentní zvýšení. Škromachův záměr by si vyžádal o 2,7 miliardy korun více.