Na úterním semináři v Českých Budějovicích, věnovaném možnostem České republiky při pokrytí svých energetických potřeb, se na tom shodli přední čeští energetičtí experti.

„Mimořádně aktuální je otázka, kdy se ČR dostane do problémů. Já si troufám říci, že už je tam,“ uvedl Vladimír Tošovský, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEPS, která je ze zákona provozovatelem přenosové soustavy České republiky.

Technici usazují nový vysokotlaký díl na své místo v turbíně druhého temelínského bloku.foto: PRÁVO/Petr Pokorný
Právě ČEPS musí v případě nedostatku elektřiny zajistit její dostatek. „Už nyní proto musíme řešit, kolik nás bude elektřina stát a za kolik ji ČEPS koupí. A co je vůbec nejdůležitější – odkud ji koupí,“ poznamenal Tošovský.

Reálná hrozba
Petr Otčenášek, člen vládní Nezávislé energetické komise, v této souvislosti potvrdil, že hrozba nedostatku elektřiny ve výhledu kratším než 10 let, což je doba potřebná k výstavbě nových zdrojů, je zcela reálná. Například doba od zahájení přípravy stavby do uvedení do provozu uhelné elektrárny je odhadována na zhruba sedm let, plynové elektrárny na přibližně 5–6 let a jaderné elektrárny až na 15 let.

foto: PRÁVO/Petr Pokorný
Trvalý růst spotřeby energií v Evropě a jejich závislost na dovozu ropy a dalších surovin přinutil Evropskou komisi, aby v roce 2007 vyhlásila takzvaný energetický balíček. Jeho cílem je zajistit energetickou nezávislost členských států a současně snížit množství emisí, zejména CO2.

Komise konstatovala, že závislost Evropy na dovezené energii se bez příslušných opatření zvýší do roku 2030 ze současných 50 na 65 procent. U zemního plynu z 57 na 84 procent a u ropy z 82 na 93 procent.

Klíč je v jádru

Součástí požadavků EU na její členy je snižování emisí skleníkových plynů, což podle expertů mohou kromě snah o větší využití obnovitelných zdrojů při zachování tempa spotřeby zajistit pouze jaderné elektrárny. „Využití jádra se blíží využití obnovitelných zdrojů, protože neprodukuje žádné emise,“ zdůraznil ředitel České energetické agentury Josef Bubeník.

Ve hře je právě Temelín, kde jsou nyní v provozu pouze dva z původně čtyř projektovaných tisícimegawattových reaktorů. Elektrárenská společnost ČEZ přitom disponuje pozemky připravenými pro „dostavbu“ temelínského zdroje. Toto je skutečnost, která by v budoucnu mohla stavbu urychlit. Případné rozšíření Temelína je nyní podle účastníků semináře plně v rukou politiků.