Přesto je to lepší než loni,kdy dodatečné požadavky ministerstev a úřadů překročili 100 miliard korun, říká mluvčí ministerstva Jaroslav Dědič. Ministr financí Bohuslav Sobotka všechny požadavky vlády sečte a přeloží na začátku září vládě spolu s reálnými odhady rozpočtových rezerv, vláda pak bude muset rozhodnout, komu přidá a komu ne, jaké si stanoví priority, říká Sobotka.

Zatím podle ministra stále platí původní odhad rozpočtového schodku i předpokládaná výše příjmů a výdajů, na kterých se shodla koaliční vláda. Za rozpočtové priority zatím vláda označuje reformu, vzdělanostní ekonomiku a vstup země do EU. Ministerstvo financí na příští rok mezi resorty rozdělilo celkem 854,9 miliardy korun. Při příjmech 736,9 miliardy by tak měl schodek rozpočtu činit 118 miliard korun.

Další diskuse v září

Výdajový strop by měl zůstat zachován, v září však ještě mohou nastat přesuny v rámci kapitol. Svou roli však může podle Dědiče sehrát i nová makroekonomická prognóza. Pokud by vedla k vyššímu odhadu růstu HDP, znamenalo by to vyšší daňové inkaso a tím i více peněz na výdaje při zachování vládou schváleného schodku.

Například ministerstvo pro místní rozvoj se se svými výdaji v příštím roce odmítá vejít do přidělených 4,2 miliardy korun a požaduje navíc 2,8 miliardy korun. Celých 9,8 miliardy korun nad rámec přidělených 282,9 miliardy korun chce ministerstvo práce a sociálních věcí, a to zejména na nemocenské dávky.

Resortem, který výrazně překročil stanovený limit, je ministerstvo zemědělství. Odmítá vystačit s přidělenými 22,8 miliardy korun a chce dalších pět miliard navíc na dorovnání snížených dotací z EU, rozvoj venkova a vodní hospodářství.

Také ministerstvo dopravy odmítá vystačit s přidělenými 13,5 miliardy korun a požaduje dalších 2,9 miliardy, a to zejména na úhradu ztrát Českých drah z dopravní obslužnosti. Ministerstvo školství pak chce navýšit rozpočet 88,9 miliardy o 3,4 miliardy korun, z čehož 1,7 miliardy by mělo jít na vysoké školy. Kabinet o rozpočtu začne jednat 3. září.