"Zavedením nucené správy nejsou dotčena práva pojištěnců plynoucí z uzavřených pojistných smluv," uvedl. Doplnil, že nucená správa byla zavedena na dobu nezbytně nutnou.

Union pojišťovna byla součástí Union Gpoup a stejně jako u zkrachovalé Union banky je jejím většinovým akcionářem nizozemská investiční společnost Invesmart. Ta už zahájila kvůli krachu Union banky arbitrážního řízení proti České republice.

Správcem pojišťovny ministerstvo jmenovalo Zdeňka Petříčka. Podle Dědiče bude MF situaci v pojišťovně sledovat a informovat o dalším vývoji.

Představitelé Union pojišťovny se k situaci nechtěli vyjádřit s tím, že všechny pravomoci má nyní nucený správce. Ten pouze vzkázal, že neposkytne žádné informace, protože je plně vytížen přebíráním funkce.

Problémy kolem nového investora

Do pojišťovny měla v létě vstoupit společnost Conti Capital. Firma ale ještě od ministerstva financí nezískala souhlas k nabytí akcií. Podle dřívějšího vyjádření ale ministerstvo dosud neobdrželo žádost.

Pojišťovna v prvním pololetí roku předepsala pojistné 362 miliónů korun, což v meziročním srovnání znamenalo nárůst o více než 200 procent. Loni hospodařila se ztrátou 233 miliónů korun.

Union pojišťovna založená v roce 1995 je menší univerzální pojišťovnou. Od poloviny roku 2001 uskutečňuje novou firemní strategii. Vedle tradičního pojištění průmyslu a velkých podnikatelů zaměřuje nabídku neživotních pojištění také na menší podnikatele a na individuální klienty.

Zavedení nucené správy je mimořádné opatření orgánu státního dozoru nad pojišťovnami. Tím je ministerstvo financí.

Invesmart se stal většinovým vlastníkem Union Group v červnu 2002 a Česká národní banka pak v listopadu tuto transakci povolila. V únoru 2003 Union banka uzavřela své pobočky. Česká národní banka poté poslala Union banku do likvidace, jejímž výsledkem byl konkurz banky.