Ministerstvo tím napravuje vlastní chybu, kterou udělalo v rámci daňové reformy. Firmy by totiž nemohly kvůli ní zahraničním pracovníkům průběžně každý měsíc odečítat základní slevu na dani a zaměstnanci by ji mohli uplatnit až po skončení roku v rámci daňového přiznání.

To by ale pro ně byla obrovská komplikace. Firmy, v nichž pracují zvláště zahraniční dělníci, proti nové úpravě ostře protestovaly, protože se obávaly jejich odchodu kvůli nižším výdělkům.

"Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti budou v průběhu roku stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši jako u českých daňových rezidentů. Opatření je možné aplikovat od okamžiku zveřejnění, to je od 7. února 2008,“ uvedl Chrenek.

Mluvčí MF Ondrej Jakob doplnil, že firmy, které již nestihnou započítat zahraničním zaměstnancům základní slevu na dani ve výplatě za leden, to mohou napravit za první měsíc roku ve výplatě za únor.

Uvedené opatření bylo vydáno s ohledem to, že ministerstvo financí iniciovalo novelu zákona o daních z příjmů, která vše v zákoně vrací do původního stavu.
Novela byla schválena ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou tuto středu. S nabytím účinnosti novely se počítá od 1. července 2008.