„Úřad se chováním uvedené společnosti začal zabývat již v roce 2002. Pokuta byla nakonec pravomocně uložena v říjnu 2004,“ uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ˇUOHS) Martin Pecina.

Toto rozhodnutí však Krajský soud v Brně v červenci 2007 z procesních důvodů zrušil. Dle názoru soudu Úřad pochybil, když zástupce společnosti Linde nepřizval k výslechu svědků. Tato procesní vada byla v novém řízení napravena.

ÚOHS při novém přezkoumání případu dospěl k obdobným závěrům jako v roce 2004. Smlouvy účastníka řízení o dodávkách v lahvích obsahovaly závazek, že zákazník odebere celkovou spotřebu technických plynů výlučně od společnosti Linde.

„Ustanovení o výhradním odběru zcela zjevně bránilo rozvoji konkurenčního prostředí,“ dodal Pecina.

Navíc firma uplatňovala rozdílné cenové podmínky pro srovnatelné kategorie zákazníků.

Rozhodnutí je však nepravomocné a běží patnáctidenní lhůta k podání případného rozkladu.