„Loni se technická poruchovost Temelína snížila z 2,29 na 1,94 procenta, přičemž průměr ve světě dosáhl čtyř procent. Za další tři až čtyři roky bychom se měli dostat na úroveň zhruba jednoho procenta,“ uvedl Štěpanovský.

Zvyšování provozní spolehlivosti zahájili temelínští technici v roce 2005, kdy se poruchovost elektrárny vyšplhala na 8,87 procenta. „Od té doby došlo k řadě technologických úprav.

Například byly vyměněny vysokotlaké díly turbín a rychločinné armatury na hlavních parovodech. Provedené úpravy se projevily výrazným poklesem poruch způsobených stavem zařízení. Za poslední dva roky tak došlo k poklesu poruch zařízení o 7,7 procenta,“ konstatoval Štěpanovský.

Více lidských chyb

V tomto období však došlo k mírnému nárůstu poruch způsobených chybou člověka.

„Zatímco poruchy na zařízení se daří eliminovat, zvyšuje se ale počet výpadků, za nimiž stojí často i banální lidská chyba. Ta někdy končí až odstavením bloku. Právě proto se chce elektrárna letos zaměřit na zlepšování práce svých zaměstnanců, ale i pracovníků dodavatelských firem.

Poruchovost temelína ve srovnání se světovým průměrem. Kliknutím na graf jej zvetšíte. Zdroj: JE Temelín.

„Je to balík mnoha opatření, řady programů zaměřených na to, aby se lidé naučili používat nástroje, které těm chybám předejdou,“ vysvětlil mluvčí elektrárny Marek Sviták. Vyšší provozní spolehlivost elektrárny se má odrazit v růstu výroby.

Letos by měl Temelín vyrobit rekordních 13,618 miliardy kilowatthodin (kWh) elektřiny, zatímco loni jeho produkce činila 12,264 miliardy kWh. Temelín a Dukovany mají dohromady šest jaderných reaktorů.

Temelín je kapacitně největším zdrojem elektřiny v Česku, jeho výkon je 2000 megawattů. Pokrývá tak plných 15 procent celoroční domácí spotřeby. Spolu s Dukovany s výkonem 1760 megawattů se v obou zařízeních vyrábí asi 30 procent veškeré elektřiny v Česku.