Podle průzkumu agentury STEM si necelých 70 procent lidí myslí, že žít na dluh, tedy s úvěry a půjčkami, je už docela normální. Zhruba stejné procento respondentů si myslí, že bankovní úvěr na byt či dům je tím nejlepším řešením. Jenže v mnohých případech lidé výši splátek nezvládnou a pak přijdou soudy a exekuce.

Jak těmto situacím předejít?

Dobré je začít tím, že zkontaktujete banku, kde vám odborník poradí, jak najít optimální řešení. Dalším důležitým pravidlem je nepokoušet se splácet jednu půjčku jinou půjčkou. To je cesta do pekel.

Rozhodně se nesnažte splátkám uniknout. To se vám stejně nepovede. „Dobré je si sednout a s rozvahou rozdělte svůj osobní, potažmo rodinný rozpočet na pomyslné hromádky, které pak určíte pro různé účely,“ nabádá Jan Slanina, manažer úvěrových produktů Poštovní spořitelny.

Pomůže i poradna

Před jakýmkoliv nákupem zvažte, zda je půjčka ve vašich možnostech. Podstatné je nenechat se zlákat první nabídkou, o níž uslyšíte. Rozhodně nepodepisujte rozsáhlé dokumenty, kterým příliš nerozumíte a zdají se vám nečestné. „Někteří lidé končí špatně, protože si půjčují zbytečně a neví, že život na dluh může být i hazard. Často ani neví, k jakým ďábelským podmínkám se upisují,“ komentuje případy Michal Kaderka z Asociace občanských poraden.

V případě nouze vám kromě banky může pomoci i specializovaná poradna. „Kromě své banky mohou zájemci navštívit nejbližší občanskou poradnu, či Poradnu pro finanční tíseň v Praze“, říká Michaela Vlasáková Baruníková, manažerka společenské odpovědnosti v ČSOB.

Poradna pro finanční tíseň byla otevřena v předešlých dnech a klintům poskytuje služby zdarma.

Slovníček pojmů, s kterými se můžete setkat při podepisování smlouvy:
Fixační období - období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.
Fixní úroková sazba - úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5% p.a.). Opakem je pohyblivá fixní sazba, která se tedy během daného období může měnit.
Hypoteční úvěr - úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti.
Kontokorent - účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.
p.a. - ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).
RPSN - představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.
Zdroj: Finanční vzdělávání