Podle Alexandry Rudyšárové, která je pověřená řízením CzechInvestu, byl loňský rok co do počtu nových investorů nejúspěšnější v historii.

„České podniky tedy byly v minulém roce podle našich statistik nejaktivnějšími investory v České republice,“ upozorňuje.

Podle ní výsledky svědčí i o větší konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. Navíc díky tomu roste i počet pracovních míst. Noví investoři v tuzemsku přislíbili vytvořit na 30 tisíc nových pracovních míst.

Vybrané země, které loni v ČR nejvíce investovaly ( v mld. korun):
země
výše investice
počet pracovních míst
ČR
15
4156
Nizozemsko
14
2621
Německo
11
5291
USA
7,1
3377
Rakousko, Švýcarsko
5,7
1051

Mezi 182 projekty, na kterých se agentura minulý rok podílela, je 65 procent expanzí, což znamená, že firmy zde i nadále rozšiřují své aktivity.

Nejvíc peněz teklo do automobilového průmyslu (18 miliard), chemického, gumárenského a plastikářského sektoru (dohromady 14 miliard) a strojírenství a kovozpracující odvětví mělo investice za necelých sedm miliard korun.

Profil CzechInvestu:
Agentura vznikla v roce 1992 pro podporu podnikání a investic. Od té doby se podílela na 963 investicích v celkové hodnotě 617 miliard korun. Přímo v projektech zprostředkovaných agenturou CzechInvest nachází postupně práci 187 837 lidí.