„Fond dostal významně méně, zhruba o dvě miliardy,“ potvrdil Novinkám již bývalý náměstek ministerstva pro místní rozvoj Petr Pávek.

"Víme předem, že nám to stačit nebude," doplnil ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner.

Přitom v tuzemsku je asi na tři čtvrtě miliónu panelových bytů a přibližně jen dvacet procent z nich je opravených. Například ve srovnání s Německem tak Česká republika dost zaostává. Němci mají zrekonstruováno přibližně osmdesát procent bytů a přesto to německá vláda považuje za problém.

„Program panel doposud běžel úspěšně asi pět let. Ze státního rozpočtu se přispívá na úroky z úvěru, který si žadatel vzal právě na rekonstrukci. V současnosti se zvažuje, že by podpora na splácení úroku nebyla čtyři procenta, ale dvě až čtyři, aby se uspokojilo více žadatelů,“ vysvětlil Pávek.

Program Panel:
Poskytuje dotace právnickým a fyzickým osobám na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci panelových domů. Jedná se o úrokovou dotaci, tedy stát pomáhá vlastníkům, bytovým družstvům, společenství vlastníků či obcím se splácení úvěru. Zhruba zapět let fungování přispěl program asi dvacet miliard korun.