„Přibude totiž nebožtíků, kteří budou pohřbeni na náklady města. U lidí bez rodiny se zřejmě těžko najde někdo, kdo by pohřeb objednal. Až do loňského roku náklady na pohřeb bez obřadu prakticky pokrylo 5000 korun, které obstaravateli vyplácel stát,“ řekla Právu Nataša Hradní z prezentačního úseku pardubického magistrátu.

Město Pardubice v posledních letech platilo v průměru pohřbení sedmi zemřelých ročně. Většinou bezdomovců nebo osaměle žijících lidí, u kterých se nepodařilo najít nikoho, kdo by pohřeb vypravil. Se zrušením pohřebného počet těchto případů určitě vzroste.

„Už máme první případ z domova pro seniory. Ten do loňského roku zajišťoval pohřby svých osamělých klientů. Náklady ústavu pokrylo dnes už zrušené pohřebné. Nyní jde pohřbení takových lidí na vrub města. Podobně objednávali pro některé zemřelé pohřeb sousedé či známí. Teď by pohřeb museli zaplatit ze svého, takže můžeme očekávat, že i tyto případy bude řešit město,“ řekla Právu vedoucí odboru komunitních služeb magistrátu Ivana Liedermanová.

Obec musí zajistit pohřeb do 96 hodin

Podle zákona o pohřebnictví má obec povinnost do 96 hodin zajistit pohřbení zemřelého v případě, že se nenajde nikdo, kdo by pohřeb zajistil. Město Pardubice v takových případech prostřednictvím Služeb města Pardubice zajistí a zaplatí kremaci zemřelého bez obřadu. O úmrtí radnici informují sociální pracovnice z nemocnice.

„Vyhledání příbuzných není zrovna jednoduché. Kvůli ochraně osobních údajů nelze vstupovat do evidence obyvatel. Ještě horší je, když se nepodaří zjistit totožnost mrtvého,“ dodala Liedermanová. Veleproblém prý nastane, když zemře cizinec a nejsou známí jeho příbuzní.

„Podle zákona o pohřebnictví můžeme zemřelého zpopelnit pouze se souhlasem velvyslanectví dané země. Měli jsme případ, kdy se nám souhlas nepodařilo získat. Museli jsme tedy na deset let zaplatit hrobové místo a muže pohřbít,“ uvedla kuriózní případ Liedermanová.

Pardubice mají pouhých 40 000 Kč na pohřby

Podle zjištění Práva mají Pardubice na pohřby anonymů a osamělých lidí v rozpočtu symbolických 40 tisíc korun. „To určitě nebude stačit a město bude muset částku navýšit. Po změně DPH přijde letos pohřeb žehem bez obřadu v pardubickém krematoriu zhruba na 6000 korun,“ připustila Hradní.