Dvořák, který v CET 21 zastupuje jejího spolumajitele PPF, to řekl na pátečním setkání s novináři. Přesto ale CET 21 nyní bude postupovat podle pravidel a do 30 dnů od oznámení arbitráže jmenuje arbitra. Poté se ale bude snažit zpochybnit arbitráž jako takovou, dodal.

Podle výkonného ředitele současné servisní firmy Novy, České produkční 2000, Petra Chajdy, je kalkulace částky, kterou chce CME v chystané arbitráži žádat, nesmyslná. CME požaduje 275 miliónů dolarů (7,6 miliardy korun) plus dalších 5,2 miliónu korun denně až do 30. ledna 2017, kdy Nově vyprší licence. CME tak celkem vyčíslila svůj nárok na částku kolem 33 miliard korun.

CME chce prý ovlivnit soudy

Mediální zástupce CME Michal Donath je přesvědčen, že CME si dokáže částku u soudu uhájit a odmítl o reálném základu soudu i částky spekulovat s odkazem na budoucí rozhodnutí arbitrů.

CME se v rámci iniciace arbitráže odvolává na arbitrážní doložku společenské smlouvy mezi CET 21 a ČNTS. Ani společenská smlouva však podle Jiřího Šmejce, jednatele CET 21 a zástupce spolumajitele Novy MEF Holdingu, arbitráž zcela jednoznačně neopodstatňuje. Podle Šmejce ze smlouvy není jasné, zda hovoří o smírčím nebo dozorčím řízení.

Zástupci CET 21 uvedli, že iniciaci vídeňské arbitráže ze strany CME a ČNTS považují za snahu ovlivnit nezávislost českých soudů. CME totiž ve svém středečním prohlášení sdělil, že státu vrátí z vysouzené částky 203 miliónů USD (přes 5,5 miliardy korun). Představitelé CET 21 naznačili, že se tak CME snaží "motivovat" soudy, aby rozhodly v její prospěch, což by pak ve stejném smyslu zřejmě ovlivnilo i vídeňskou arbitráž.

Navrhovatelé věří, že mají šanci

Donath tuto interpretaci odmítl. Uvedl, že ochota vrátit částku vyplývá z toho, že CME si nenárokuje tytéž peníze dvakrát. Arbitrážní soud, v rámci kterého ČR o desetimiliardovou částku přišla, totiž podle Donatha vyčíslil výši "hodnoty faktoru Železný", tedy škodu vzniklou CME z kroků šéfa CET 21 bez součinnosti státu, na 72 miliónů dolarů. Tu tehdy arbitrážní soud odečetl ze CME požadované částky, protože spor se týkal pouze toho, že ČR porušila mezinárodní smlouvu o ochraně investic, uvedl Donath.

Dvořák je ale přesvědčen, že pokud se arbitráž ve Vídni přece jen nakonec uskuteční, nemůže ji CME vyhrát. Za nejmarkantnější považuje Šmejc rozpor mezi výsledky arbitráže definitivně prohrané ve Stockholmu a obdobné londýnské arbitráže mezi českým státem a zakladatelem CME Ronaldem Lauderem. V září 2001 český stát totiž v tomto sporu zvítězil.

S tím Donath opět nesouhlasí. Upozornil, že obě arbitráže konstatovaly, že český stát porušil smlouvu o ochraně investic, pouze v první z nich Lauderovi nebyla přiznána náhrada škody. Situace je podle něj v případě arbitráže ve Vídni odlišná, bude se týkat sporu dvou obchodních subjektů.