„Vyměňované informace neměly vypovídací hodnotu o tom, jaké obchodní kroky lze do budoucna od jednotlivých společností očekávat. V tomto případě nejde ani o zakázanou kartelovou dohodu,“ uvedli soudci v rozhodnutí.

Sankce se týkala Českomoravské stavební spořitelny, Stavební spořitelny ČS, Modré pyramidy, Raiffeisen, Hypo a Wüstenrot.

Podle antimonopolního úřadu se právě tato šestice měla domlouvat například na výsledcích svého podnikání ve stavebním spoření. Úřad se domníval, že toto jednání mohlonarušit hospodářskou soutěž, proto jednotlivým bankovním subjektům vyměřil pokuty v řádech miliónů pokut.

Původně měla být sankce mnohem větší, a to zhruba půl miliardy korun.

Ale již v dubnu loňského roku, kdy antimonopolní úřad o pokutách rozhodl, předseda ÚOHS potvrdil, že se nepodařilo prokázat kartel či kolektivní zneužití dominantního postavení.

Výše původních pokut (v miliónech Kč):
Českomoravská stavební spořitelna20,5
Česká spořitelna11,7
Modrá pyramida9
Raiffeisen5,3
Hypo4,6
Wüstenrot3,9