Ten by měl by od ledna příštího roku totiž zvýšit řadovým občanům právě ceny cigaret, benzínu a alkoholu a přispět tak vyššími daněmi do státní pokladny. Senátoři totiž odmítají pochopit, že jeden zákon nekompromisně zvýší ceny občanům v jedněch obchodech, naproti tomu v druhých bude ještě čtvrt roku možné stejné zboží získat levněji.

Prodloužení existence obchodů duty free o čtvrt roku, který schválila Sněmovna, může totiž stát připravit za tuto dobu o stamilióny korun právě na dani z přidané hodnoty a spotřebních daních. Jen z prodeje cigaret by podle některých odhadů mohl představovat nerealizovaný odvod daní (které se navíc mají od 1.1. 2004 zvýšit), do státní pokladny za tři měsíce prodlouženého provozu duty free ztrátu asi 700 miliónů korun.

A to v době, kdy se vláda hádá o desítky miliónů, odmítá zvýšit platy státních zaměstanců, vyzývá k šetření. Zrušení duty free požadují odbory a prodloužení jejich existence využijí logicky jako páku na to, aby vláda například více přidala na platy státních zaměstnanců a změkčila reformu veřejných financí.

Konec se odkládá již léta

Ministerstvo financí přitom upozorňovalo, že státní pokladna může přicházet o miliardy ročně. Zboží zbavené daně se z duty free mohlo totiž ve velkém dostávat na tržiště ve vnitrozemí.

Provozovatelé duty free ale mají logickou otázku - proč, když jsou tyto obchody tak špatné, nikdo proti nim nezasáhl? Přece existuje možnost odebrat licenci!

Odpovědět by mělo dát především Generální ředitelství cel, ale i poslanci z rozpočtového výboru Sněmovny, kteří jinak velmi tvrdě kritizovali neschopnost vlády vybrat daně. Již Zemanova vláda se přitom pokoušela prosadit, aby duty shopy musely zmizet z hranic s koncem roku 2001. Posléze padnul definitivní termín zániku duty free - konec roku 2003. Nyní i tento termín poslanci prodloužili o tři měsíce.

Evropská unie protestuje

Prodejny na hraničních přechodech, kde se bezcelně prodává zboží od cigaret po alkohol, měly podle názoru celníků, daňových výběrčích a Evropské unie zaniknout již v roce 2001.

Celníci a finančníci i experti EU, ale i ministerstvo financí, je totiž považují za potencionální zdroj danových úniků a možného černého obchodu. Představitelé těchto obchodů ale argumentovali, že potřebují doprodat zboží, za stejných podmínek za jaké je prodávají nyní. Kdyby toto zboží dodanili, bylo by zboží neprodejné, tvrdí provozovatelé duty free.

Poslanci tento argument uznali. Jenže, namítají senátoři, o tom, že v roce 2003 existence obchodů končí, věděli jejich provozovatelé již dvaapůl roku.To je snad dostatečná doba na to, aby se připravili na ukončení činnosti. Důvod pro jeho prodloužení se proto hledá těžko.

Zboží, které se bude prodávat do konce března bude jen to, které projde ke konci roku inventurou, takže se nebude jednat o nějaké nové dodávky, tvrdí ministr financí Bohuslav Sobotka.

Bezcelní obchody hlavně pro cizince

Značnou část zákazníků obchodů duty free představují cizinci - konkrétně Němci a Rakušané. Potvrzuje to i anketa společnosti GfK. Vedle nízkých cen je lákadlem především prakticky neomezená prodejní doba, která je v zemích EU tvrdě limitována - například v Rakousku je prodej v neděli omezen na minimum. Pro ilustraci o návštěvnosti duty free - jeden jediný komplex obchodů na hraničním přechodu jejichž součástí jsou i prodejny duty free, navštíví ročně okolo dvou miliónů lidí.

Vedle problémů s odbytem zboží argumentovali zastánci delší existence těchto obchodů i tím, že zánikem duty free obchodů se v pohraničních oblastech zvýší nezaměstnanost či poklesne zájem o turistiku. Podle expertů však toto nebezpečí je zanedbatelné.

Jde o čas?

Podle expertů na celní problematiku však tentokrát v prodloužení činnosti o potřebu nejde ani tak zvýšit si zisky bezcelním prodejem, jako o snahu získat čas. V hlavách provozovatelů duty free se totiž rodí nový projekt jak využít všech zákonných možností i po vstupu do Evropské unie a byznys postavený na rozdílnosti cen tak transformovat.