Studentům ani některým právníkům se nelíbí výrok ředitele řízení obchodu spořitelny Jiřího Škorvagy, který uvedl, že studenti peníze dostanou, přestože na ně nemají žádný právní nárok. Konkrétní výše mimořádné prémie podle banky nikdy nebyla součástí smluvní dokumentace banky se studenty a výše prémie tedy nebyla nikdy pevně stanovena.

SOS i zastupující advokát Jaroslav Palas však argumentují, že se vysokoškoláci při rozhodování o založení účtu neřídili detaily ve smlouvě, ale letáky, ve kterých banka desetitisícovou prémii slibovala a které distribuovala i po vysokých školách. Právní nárok zde proto podle nich existuje.

Palas také upozornil, že spořitelna nemůže oznámit snížení prémie, pokud nikdy nestanovila její výši, jak nyní tvrdí. SOS a studenti také nesouhlasí s tím, aby byly peníze vypláceny pouze těm studentům, kteří úspěšně dokončí vysokou školu ještě v letošním roce. Banka tak podle Palase diskriminuje ty studenty, kteří letos studia dokončit nestihnou, například proto, že navíc strávili semestr či dva na zahraniční univerzitě. Jsou tak vlastně trestaní za své schopnosti, upozornil Palas.

Prémie má náležet i bakalářům

SOS proto požaduje, aby ČS vyplatila prémii všem studentům, kteří uzavřeli smlouvu do konce ledna 2003, kdy banka oznámila snížení prémií. Argumentaci spořitelny, že leták platil pouze do srpna 2001, sdružení odmítá. Banka podle něj nedostatečně informovala o zrušení celé nabídky a studenti se tak s příslibem 10 000 korun setkávali i nadále například na studentských serverech.

Nově se na sdružení obracejí také studenti bakalářských programů vysokých škol, kteří též dosáhli vyznamenání a některé pobočky ČS jim odmítají prémie vydat s odůvodněním, že se týkají pouze magisterských programů. SOS ale oponuje, že banka ve smlouvách se studenty nespecifikovala, jakého typu vysokoškolského studia se vyplácení prémií týká a prémie tak náleží i bakalářům.

Studenti upozornili i centrální banku

Zástupce studentů Tomáš Uherek uvedl, že kromě žaloby s podezřením na klamavou reklamu a nesplnění veřejného příslibu podal také podnět České národní bance. Ta by měla prošetřit, zda ČS v kauze studentských prémií neporušila předpisy. Pokud by ČNB shledala právní nedostatky, může ústavu udělit pokutu.

Spořitelna vysokoškolákům původně slibovala deset tisíc korun, letos však tuto odměnu snížila pouze na tisíc korun. To se studentům nelíbilo a dali proto podnět ke Sdružení na ochranu spotřebitelů. Vedení spořitelny od plánovaného snížení odměny upustilo poté, co se studenti obrátili na tým ombudsmana ČS. Ten doporučil vyplacení desetitisícové prémie.

Studentům, kteří již letos dostali sníženou prémii, bude banka doplatek do deseti tisíc doplácet od počátku září. Banka starý účet Sporostudent ukončí ke konci roku a postupně jej nahrazuje programem Student+. Tuto službu si od dubna sjednalo asi 45 tisíc studentů.