Senátoři o nekoncepční kompenzaci dlouho diskutovali, nakonec se ale shodli na tom, že dotace je vzhledem k výši ztrát zapříčiněných na jaře suchem nutná. Pro návrh, který už schválila Sněmovna, bylo 61 z 69 hlasujících členů horní komory.

Novela se ale týká označování hospodářských zvířat a jejich evidence. Ministerstvo ji připravilo kvůli harmonizaci českého práva s předpisy Evropské unie. Ta požaduje přesnou evidenci kvůli obavám z dalšího možného šíření tzv. nemoci šílených krav a dalších nebezpečných nákaz zvířat.

Novela nově upravuje označování a evidenci skotu, oslů a jejich kříženců s koňmi. Rozšiřuje evidenci také o neplemenné ryby, jejichž seznam je převzatý ze směrnic EU, a dále o evidenci chovatelů a hospodářství.

Dozorčí činnost státních orgánů má nově zahrnovat i kontrolu povinností týkajících se označování hospodářských zvířat. Rozšířit se mají sankce za nesplnění povinností ukládaných plemenářským zákonem.