U pasiv ČNB vykázala o 30,2 miliardy nižší závazky vůči zahraničí v cizích měnách, závazky vůči tuzemským bankám naopak vzrostly přibližně o 6,2 miliardy korun.

Zisk centrální banky za účetní období činil 3,2 miliardy korun, když v předchozím období to byla ztráta 216 miliónů korun. V České republice bylo k 31. červenci v oběhu 236,5 miliardy korun, což je o 5,6 miliardy méně než v minulé dekádě.

Vybraná data z bilance ČNB v miliónech korun
31.07.2003 Rozdíl ve srovnánís minulou dekádou
AKTIVA
Zlato 834,9 0,0
Pohledávky vůči MMF v CM 10 665,8 322,3
Pohledávky vůči MMF v Kč 22 015,7 0,0
Pohledávky vůči zahraničí v CM 707 458,7 -13 551,0
Pohledávky vůči zahraničí v Kč 0,0 0,0
Pohledávky vůči tuzemským bankám 107,0 2,8
AKTIVA CELKEM 787 820,3 -14 892,0
PASIVA
Peníze v oběhu 236 511,7 -5 641,4
Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0
Závazky vůči MMF v Kč 22 015,5 0,0
Závazky vůči zahraničí v CM 1 897,5 -30 199,7
Závazky vůči zahraničí v Kč 545,0 -2,8
Závazky vůči tuz. bankám 527 283,8 6 156,1
Vklady klientů 17 312,6 15,9
PASIVA CELKEM 787 820,3 -14 892,0
Kompletní tabulka na www.cnb.cz

Devizové rezervy ČNB vyjádřené v dolarech klesly k 31. červenci proti konci června přibližně o 281 miliónů na 25,2 miliardy USD. Snížily se i v eurech, v korunách naopak vzrostly. V eurech klesly devizové rezervy o 33 miliónů na 22,3 miliardy eur.

V české měně se zvýšily o 15,5 miliardy korun na 717,4 miliardy Kč. Meziročně se devizové rezervy zvýšily přibližně o 3,7 miliardy dolarů. V korunách se zvedly o 49,7 miliardy korun a v eurech o 260 miliónů.

Devizové rezervy České národní banky
Stav ke dni v mil. USD v mil. Kč v mil. EUR
31.07.2003 25 194,5 717 439,9 22 260,0
30.06.2003 25 475,3 703 906,7 22 293,2
31.05.2003 26 052,0 690 247,8 22 031,5
30.04.2003 24 762,0 699 799,0 22 251,2
31.03.2003 24 743,5 725 406,0 22 708,0
28.02.2003 24 598,9 725 324,1 22 812,5
31.01.2003 24 475,2 713 329,2 22 620,2
Zdroj: ČNB