Po dvou týdnech hlasování se ankety zúčastnilo přes 4600 respondentů. Dosavadní výsledky naznačují, že se začínají od ostatních odpoutávat tři bankovní poplatky – za nadměrný vklad, který zatím vede (21% hlasů), poplatek za připsání úroku (necelých 18%) a poplatek za vedení běžného účtu (16,5%). 

Ve Slovenské části vede poplatek za vedení běžného účtu (25,5%).

"Zajímavé je, že první dva nejvíce absurdní poplatky jsou letos nominovány poprvé. Z loňských „úspěšných“ absurdních poplatků je na tom nejlépe poplatek za vedení účtu, který je zatím třetí," komentuje dosavadní pořadí provozovatel portálu Patrik Nacher.

Například poplatek za vedení kontokorentního úvěru, který byl loni čtvrtý, je zatím na 17. místě. Podle průběžných výsledků bankovním klientům zřejmě nevadí poplatky za neoprávněnou reklamaci (necelé 1%) a poplatek za vedení kreditního účtu (0,35%), které uzavírají tabulku s poplatky.


 

Zatímco při premiéře ankety lidé zcela suverénně zvolili za vítěze poplatek za příchozí platbu, ve druhém ročníku zvítězil poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky

Do letošního klání bylo nominováno devět poplatků z ČR, které se nejlépe umístily loni, dále čtyři absurdní poplatky ze Slovenska. Do 30. listopadu 2007 mohli návštěvníci webu rozšířit seznam poplatků o další nominace.

Od 1. prosince 2007 probíhá 1. kolo hlasování.
Finálové kolo hlasování, do nějž postoupí tři nejčastěji zmiňované poplatky se uskuteční během února. Na začátku března bude vyhlášen vítěz třetího ročníku ankety.

Po vyhlášení výsledků pak autoři připravili hlasování o super absurdním bankovním poplatku, v němž se utkají vítězné poplatky třech uplynulých ročníků.