CME si po případně úspěšném sporu hodlá ponechat pouze 72 miliónů dolarů, zbylých 203 miliónů USD (cca 5,3 mld Kč) by se vrátilo do státní kasy. V živé paměti lidí je prohraná arbitráž České republiky se společností CME. Stát podle rozhodnutí arbitrů neochránil investice CME v televizi Nova a státní finance se tak v přepočtu ztenčily o přibližně 10,5 miliardy korun. Nyní svitla naděje, že se alespoň polovina této částky státu vrátí.

"Požadovaná náhrada škody by měla České republice pomoci získat zpět alespoň část peněz prohraných ve stockholmské arbitráži," uvedl Fred Klinkhammer, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CME. Škoda CME měla vzniknout tím, že CET 21 odstoupila od exkluzivní smlouvy s ČNTS a dále "za pokračující porušování společenské smlouvy ČNTS společností CET 21," dodal Donath

Sídlem arbitráže byla v souladu s arbitrážní doložkou společenské smlouvy ČNTS zvolena Vídeň. Výše nároku požadovaného žalobci byla v korunách vyčíslena ke dni podání na zhruba 7,6 miliardy a dalších 5,2 miliónu korun denně až do 30. ledna 2017, sdělil Michal Donath. CME a ČNTS jmenovaly jednoho ze tří arbitrů. Bude jím John Tackaberry Q.C. Společnost CET 21 má nyní 30 dnů na to, aby jmenovala druhého arbitra. Ti se následně mají shodnout na předsedovi arbitrážního tribunálu.