Podle ministra je nyní hlavně potřeba stabilizovat situaci v lesním hospodářství. "Proto bude prvním úkolem nového ředitele dotažení tendrů na lesnické práce do roku 2010," uvedl Gandalovič. V současné době je většina z 257 výběrových řízení napadena neúspěšnými firmami u antimonopolního úřadu, uzavřít lze pouze třetinu smluv.

"Jako generální ředitel Lesů ČR hodlám postupovat podle koncepce, se kterou jsem do výběrového řízení vstupoval. Veškeré kroky v pozici ředitele Lesů ČR se budou odehrávat v mantinelech vymezených memorandem, které stanoví pravidla hry na následující tři roky," uvedl Novák.

Financování lesů má podle Nováka pomoci i využívání nově operačních fondů EU a jejich dotačních programů. Novák chce dále decentralizovat podnik, což umožní lepší spolupráci mezi kraji a krajskými ředitelstvími LČR.

Předmětem sporu je vypisování zakázek na lesnické práce

Tendry se nyní dělí na dvě skupiny - v jedněch mají firmy dřevo vytěžit a následně prodat, ve druhých požaduje podnik jen těžbu, a dřevo si pak prodá sám. "V průběhu dvou let komise vyhodnotí lepší variantu, do té doby by se měla připravit nová metoda vypisování výběrových řízení," řekl Novák.

Základem koncepce v přechodném období let 2007 až 2010 bude v případě druhé varianty spolupráce s Hradeckou lesní a dřevařskou společností, uvedl Novák. Výběrová řízení by se neměla vypisovat pro všechny oblasti současně, Novák prosazuje pravidelný režim, podobně jako senátní volby s frekvencí od jednoho do pěti roků.

Přeměna krajských inspektorátů na odštěpné závody

Novákova koncepce obsahuje přeměnu Krajských inspektorátů na odštěpné závody a zeštíhlení ředitelství Lesů ČR. Státní podnik chce rovněž usilovat o větší využívání dotačních nástrojů EU. "Podnik je příliš centralisticky řízen, efektivnější bude svěřit více pravomocí na krajskou úroveň," řekl Gandalovič. Novák má podle něho také zlepšit komunikaci LČR s krajskými hejtmany.

Lesy ČR od 15. října, kdy rezignoval generální ředitel Jiří Holický, dočasně řídil Vladimír Dolejský. Ten za dobu svého působení provedl personální změny na postech ekonomické ředitelky a obchodního ředitele. Poslední oznámenou změnou byl nástup Reného Binara, který byl pověřen řízením obchodního úseku.

Dočasný ředitel Lesů ČR Dolejský také ve výběrovém řízení

Z osmnácti přihlášených členů do užšího výběrového řízení postoupili vedle Nováka i současný pověřený šéf LČR Vladimír Dolejský, bývalý děkan brněnské lesnické fakulty Ladislav Slonek a ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromír Vašíček. "Ve finále byly dvě rovnocenné koncepce, rozhodl až osobní pohovor," řekl předseda dozorčí rady LČR Pavel Drobil.

Novák vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. V roce 1994 se stal náměstkem ředitele Správy Krkonošského národního parku a vedoucím odboru péče o les, od roku 2000 byl ředitelem podniku.

Lesy ČR vlastní pozemky o rozloze přes 1,3 miliónu hektarů. Hospodaří s majetkem za více než 70 miliard korun a spravují zhruba 60 procent tuzemských lesů.