Růst objemu stavebních prací částečně ovlivnila nižší srovnávací základna z června 2002 a fakturace stavebních prací z minulých měsíců na některých stavbách v nové výstavbě, oznámil ve středu Český statistický úřad. Po vyloučení vlivu počtu pracovních dní stavební výroba meziročně vzrostla o 10,6 procenta.

Objem stavebních prací se zvýšil ve všech oblastech stavebního trhu, s výjimkou stavebních prací v zahraničí. Nejrychleji rostl objem stavebních prací na nových stavbách inženýrského stavitelství, když se oproti červnu 2002 zvýšil o 23,5 procenta.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve stavebních firmách s 20 a více zaměstnanci činila 17 163 korun. Meziročně tak vzrostla o 7,5 procenta oproti čtyřem procentům v předchozím měsíci. Průměrná hodinová mzda se meziročně zvýšila o 2,6 procenta na 112 korun. Zároveň se zvýšila i produktivita práce na zaměstnance, když květnový pokles o 1,8 procenta vystřídal růst o 10,3 procenta. Produktivita práce na odpracovanou hodinu se meziročně zvýšila o 5,3 procenta.

Stavební úřady v červnu vydaly 14 402 stavebních povolení, z toho 6808 se týkalo nových staveb. Orientační hodnota staveb povolených v červnu činila 21 miliard korun. Průměrná orientační hodnota připadající na jedno povolení se snížila na 1,46 milionu korun.

Stavební úřady v červnu povolily výstavbu 3629 bytů, z toho 2991 nových. Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech dosáhla 6,5 miliardy korun, orientační hodnota jednoho bytu v nové výstavbě tak činila 2,06 milionu korun.