Podle ministerstva financí program nezaručuje dostatečné zlepšení stavu veřejných financí tak, aby v případě zpomalení ekonomiky nehrozilo zvýšení deficitu veřejných financí nad tři procenta hrubého domácího produktu.

Podle materiálu se tak odsouvá dosažení střednědobého rozpočtového cíle, tedy deficitu ve výši jednoho procenta HDP na rok 2013. Původní plány i doporučení EK počítaly s deficitem veřejných financí kolem procenta HDP již v roce 2012.

Příští rok by měl deficit veřejných financí klesnout podle plánů MF na 2,9 procenta HDP, v roce 2009 na 2,6 procenta a v roce 2010 na 2,3 procenta. Letos úřad očekává díky lepšímu hospodaření a růstu ekonomiky deficit 3,4 procenta, původně přitom hrozil až čtyřprocentní schodek. Nižší než tříprocentní deficit je jednou z podmínek pro přijetí eura.

Pokles deficitu v letech 2009 a 2010 bude podle aktualizovaného programu zajišťován prostřednictvím úspor v ostatních výdajích, zejména na obranu a mzdy a platy.

Chceme plnit kritéria dlouhodobě, tvrdí vláda

Podle vládního materiálu patří mezi slabá místa veřejných financí dlouhodobá udržitelnost. Největší riziko představuje očekávaný demografický vývoj, který v následujících několika dekádách poměrně dramaticky zvýší podíl osob důchodového věku na ekonomicky aktivní populaci.

Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí je i podle vládních představitelů v čele s premiérem Mirkem Topolánkem a ministrem financí Miroslavem Kalouskem nezbytným předpokladem pro přijetí eura. Krátkodobé splnění kritérií jen před vstupem do eurozóny by totiž podle jejich dřívějších prohlášení a i názoru řady analytiků ekonomice spíše uškodilo.

Konvergenční program má putovat Evropské komisi v podobě schválené vládou do 30. listopadu. Za splnění termínu se považuje odevzdání v národním jazyce, anglická verze zamíří do Bruselu nejpozději v půli prosince.