Zpráva o lidském rozvoji 2007 se ve svém hodnocení kvality života v jednotlivých zemích opírá o takzvaný index lidského rozvoje. Ten je kombinací nejen ekonomických, ale i sociálních ukazatelů, jako je například průměrná délka života, přístup ke vzdělání, rovné příležitosti pro obě pohlaví, přístup k nezávadné pitné vodě, zdravotní péči a podobně.

Island se letos poprvé dostal před Norsko, které se v čele žebříčku drželo šest let. Vedle těchto dvou zemí se v první pětici umístily také Austrálie, Kanada a Irsko, které je na tom se svou pátou pozicí nejlépe z Evropské unie. Nejhoršího hodnocení z celé EU dosáhlo se svou 60. pozicí Rumunsko. Spojené státy si oproti minulému roku o čtyři příčky pohoršily a umístily se na 12. příčce.

Na druhý konec žebříčku UNDP opět zařadil státy subsaharské Afriky. Nejhůře z poměřovaných zemí dopadla Sierra Leone. Zpráva nezahrnuje kvůli nedostatečným informacím 17 světových zemí, mezi nimi Irák, Afghánistán či Somálsko.

Země podle kvality života
1. Island
2. Norsko
3. Austrálie
4. Kanada
5. Irsko
6. Švédsko
7. Švýcarsko
8. Japonsko
9. Nizozemsko
10. Francie
11. Finsko
12. USA
13. Španělsko
14. Dánsko
15. Rakousko
16. Velká Británie
17. Belgie
18. Lucembursko
19. Nový Zéland
20. Itálie
...
22. Německo
31. Barbados
32. Česká republika
33. Kuvajt
36. Maďarsko
37. Polsko
67. Rusko
70. Brazílie
81. Čína
zdroj: UNDP