Produkce pšenice ozimé letos podle statistiků klesne o 38,6 procenta na 2,268 miliónu tun. Jarního ječmene by naopak zemědělci měli sklidit o 37,6 procenta více než před rokem, a to 1,767 miliónu tun.

Nižší by měla být sklizeň raných brambor, podle ČSÚ by měla klesnout o 14,8 procenta na 134 tisíc tun. U řepky se očekávaná produkce snížila na 445 tisíc tun, což je meziročně o 37,2 procenta méně.

Podle ČSÚ postihly většinu obilnářských oblastí v posledních týdnech vysoké teploty a nedostatek vláhy, což podstatně omezilo vývoj zrna. Jeho kvalita proto neodpovídá běžné potravinářské jakosti, je menší a seschlé.

Oseto je méně polí

Vedle nepříznivých klimatických podmínek ovlivňuje snížení produkce především menší výměra osevních ploch ozimých plodin a jejich špatné přezimování. Osevní plocha základních obilovin proti loňsku klesla o 8,3 procenta, tedy o 122,75 tisíce hektarů.

ČSÚ u základních obilovin odhaduje průměrný hektarový výnos 3,91 tuny, tedy o 0,22 tuny na hektar méně než loni. Snížil se i odhad hektarového výnosu u řepky, když činí 1,78 tuny na hektar oproti loňskému výnosu 2,27 tuny. Druhý letošní odhad statistici zpracovali k 15. červenci. Další prognózu podle stavu k polovině srpna ČSÚ oznámí 3. září.