"Návrh předložím 6. srpna vládě," řekl Právu Škromach. Kde na zavedení nového systému vzít dostatek peněz, aby splnil své základní poslání, tedy aby vedl k výraznějšímu rozlišení náročných prací od těch méně náročných, o tom se má ale jednat až v září.

"Předpokládám, že vláda ve středu projednávání přeruší, takže do konce září bychom měli mít prostor k tomu, rozhodnout o celkovém objemu prostředků na zavedení systému," informoval ministr.

Zůstanou třinácté a čtrnácté platy

Škromach také potvrdil, že zcela upustil od úvah, aby se státním zaměstnancům sebraly třinácté a čtrnácté platy a z ušetřených peněz se zaplatilo rozšíření základní tarifní tabulky.

"Už to nenavrhuji. Pokud by totiž došlo ke krácení 13. a 14. platu, znamenalo by to u některých profesí výrazný propad jejich ročních příjmů. Ponecháme proto dosavadní praxi," uvedl Škromach. V příští roce by zaměstnanci měli dostali padesát procent z obou těchto platů.

Celý nový 16třídní systém je podle Škromacha nastaven tak, že téměř všichni zaměstnanci státu, kterých je kolem 800 tisíc, půjdou se svým základním platem nahoru. "Nárůsty se pohybují od stovek až do tisíců korun. Čili každý dostane měsíčně víc v základním tarifu," upřesnil Škromach.

Vůči kantorům politické gesto

U učitelů se zvažuje, že budou zařazeni o třídu výš, než stanoví katalog prací, který byl schválen už před rokem.

"Vytvoří to sice určitý nepoměr vůči jiným profesím, ale myslím, že to není zásadní problém. Bylo by to také vyjádření jakéhosi politického gesta vlády vůči kantorům," prohlásil ministr.

Současná snaha Odborového svazu zaměstnanců ve školství "jít do nějaké konfrontace" podle Škromacha problém nevyřeší. Představitelé školských odborů už v minulých dnech avizovali, že v září zahájí protestní stávku.

"Ve chvíli, kdy se vyjednává a kdy do vlády jde návrh, který výrazně zvýhodňuje právě učitele, mi přijde jejich protest zbytečný," uvedl Škromach.

Mimořádný tarif i akademikům

Ministr vládě také navrhne, aby byl rozšířen okruh zaměstnanců, u nichž lze uplatnit stupnici platových tarifů, zvýšenou ještě o deset procent nad nejvyšší stupeň. Má jít o pracovníky vědy a výzkumu v Akademii věd, lidi činné v oblasti kultury a odborné zaměstnance Agentury ochrany přírody.

"To je ta vyšší tarifní křivka, kterou mají už dnes kantoři. A do toho by byli dále zařazeni i pracovníci z těchto tří oblastí. Bude to pro ně znamenat zvýšení platů," konstatoval Škromach.

V této stupnici (o deset procent vyšší proti základní tabulce) je stanoven nejnižší základní tarifní plat (bez příplatků a odměn) pro člověka s nejnižším vzděláním a praxí do jednoho roku na 5250 korun. Naopak tarif pro člověka s nejvyšším vzděláním a praxí nad 32 let je 26 040 Kč. "Základní platový tarif učitele se šestiletou praxí zařazeného v desáté třídě bude činit 12 110 korun," sdělil Škromach.

Základní tabulka (bez desetiprocentního zvýšení) má nejnižší plat stanovený na 4557 korun a nejvyšší 23 670 Kč. Na stupnici určené lékařům a střednímu zdravotnickému personálu je nejnižší plat pro člověka s nejnižším vzděláním i praxí stanoven na 5740 Kč a naopak nejvyšší plat na 27 700 Kč.