Systém fyzické ochrany elektrárny, který zajišťuje kontrolu pohybu lidí a materiálu uvnitř jaderného zařízení, dodala před devíti lety na Temelín rakouská firma PKE Electronics AG. Modernizaci bude nyní zajišťovat její česká pobočka PKE ČR.

V průběhu modernizace budou měněny servery a počítače digitálního videa či řídící jednotky dílčích systémů detekce a kontroly vstupů do jednotlivých objektů elektrárny. "Od modernizovaných částí systému očekáváme rychlejší předávání dat mezi jednotlivými detekčními systémy a řídícím centrem, ale i přehlednější obrazové výstupy.

Současně zvýšíme kapacity systému pro případné rozšíření elektrárny o nové objekty, například připravovaný sklad použitého paliva," uvedl Sviták.

Spolu s modernizací technického systému bude podle něho provedena i změna v rozmístění některých přístupových míst do strojoven obou výrobních bloků elektrárny.

Technický systém fyzické ochrany elektrárny Temelín patří mezi nejrozsáhlejší v České republice. Jeho hlavním cílem je zajistit ochranu jaderné elektrárny vůči vnějšímu prostředí.