Někteří poslanci ODS a ČSSD navrhovali, aby žaloba vlastníka pozemku proti vyvlastnění neměla na samotný akt záboru nemovitosti automaticky odkladný účinek.

Podle navrhovatelů dnes trvá až několik let, než soud definitivně rozhodne o stížnosti majitele, což výrazně brzdí stavbu dálnic. O stavební povolení je totiž možné žádat až v okamžiku, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

Poslanci argumentují také tím, že spory se ve většině případů nevedou o pozemky, s jejichž ztrátou jsou majitelé víceméně smířeni, nýbrž o finanční náhradu, kterou jim stát přiznal.

Topolánek snahu poslanců označil sice za chvályhodnou, ale nelíbí se mu například to, že nový zákon by platil i zpětně. Vláda podle něj přichystá vlastní návrh, jak řešit spory kolem pozemků pro budoucí dálnice.