Prohru Česka během letošního podzimu způsobil časový skluz při schvalování zákona o léčivech, který teprve na konci října přijali poslanci. Součástí zákona mají být právě evropské směrnice, které zemi přivedly až k soudu. Zákon o léčivech nyní musí odsouhlasit Senát a schválit prezident.

"Sněmovna už normu schválila a čeká se na Senát a podpis prezidenta, kde neočekáváme problém," řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt . Dodal, že rozjetý proces rozsudků nelze zastavit, ale tím, že bude zákon přijat, lze zabránit dalším pokutám.

Právní zástupci České republiky u soudu podle rozsudku zpoždění při přijímání směrnice uznali. Uvedli ale také, že předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí by měly být přijaty v blízké budoucnosti.

Právníci zastupující ČR také namítali, že dané předpisy dosud nemohly být přijaty proto, že skončilo volební období Sněmovny. Nově jmenovaná česká vláda tak musela předložit návrh zákona o léčivech zahrnujícího uvedená ustanovení nové Sněmovně, a tím se celý proces zdržel.

Za dosavadní rozsudky Česku zatím nehrozí žádné sankce. Česká vláda ale podle verdiktu bude muset zaplatit veškeré soudní výlohy.

Česko prohrálo již několik soudů

Vzhledem k tomu, že zákon s největší pravděpodobností přijme i Senát a podepíše prezident, se ale spor mezi Evropskou komisí a ČR do této fáze zřejmě nedostane.

Nejvyšší soud EU již v září a říjnu odsoudil ve třech případech Česko, že do své legislativy nepřevedlo unijní směrnice, které se týkají právě léčiv. Směrnice se týkaly pravidel pro používání tradičních rostlinných produktů v lékařství.